Spolupráce s právníky

Například FCPA, UK Bribery Act, kartelové právo, právo duševního vlastnictví, autorské právo, zákazy konkurence atd. patří do rukou právníků. Dodáváme právníkům analýzu rizik, řešení z ní vyplývajících problémů a implementaci funkčního systému managementu compliance. Vyhodnocení dle právní relevance a kontrola úplnosti systému managementu compliance náleží samozřejmě právním kancelářím.

Firemní právník a dobrý daňový poradce jsou předpokladem, aby mohla být odpovídající firma ve spolupráci s námi certifikována dle ISO 19600.