Seminář

Compliance si berou všichni do úst, ale co to znamená při každodenní práci pro konkrétního pracovníka?

Pro skladníka, který se dívá jinam, když něco „upadne zkamionu“, účetní, která víkend sdoprovodem pro vedoucího oddělení velkoryse zaúčtuje do položky „různé“ nebo pro prokuristu, který stráví krátkou dovolenou svedoucím stavebního úřadu, aby urychlil stavbu nové haly. Žádné zacházení sosobními daty podle zákona, neboť kde končí všechny žádosti o zaměstnání? Žádný krizový management pro případ katastrofy ani žádné školení odpovědných pracovníků vzacházení snebezpečnými látkami. Do toho patří i úklidový personál! Precizní kontrola oblastí bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany životního prostředí a bezpečnosti je nezbytná, protože vtěchto oblastech hrozí nebezpečí pro zdraví a život pracovníků. A mediálně probírané zprávy o zraněních nebo ztrátách na životech vdůsledku opomenutí nebo hrubě nedbalého jednání znamenají pokles reputace na samé dno.

Těchto několik mále příkladů ukazuje, jak daleko sahá odpovědnost.

Ať se jedná o pokus o osobní obohacení, špatně chápanou loajalitu vůči nadřízenému nebo firmě nebo jednoduše nevědomost, to všechno může vyústit vzávažné občanskoprávní a/nebo trestněprávní důsledky pro vedení firmy a všechny zúčastněné. Vpřípadě otevřené nebo skryté korupce státních orgánů to může vést dokonce knucené likvidaci firmy skonfiskací všech aktiv.

Náš denní seminář Awerness upozorňuje pracovníky na přípustné a zakázané jednání a chrání je před porušováním platných předpisů jakéhokoli druhu. Etické zásady a chápání společné odpovědnosti zprostředkováváme také vinteraktivních rozhovorech, takže na konci dne každý ví, jak se má vbudoucnosti chovat. To platí i pro vedení, které samozřejmě tuto kulturu musí propagovat vlastním příkladem.

Stávající legislativa vnejrůznějších zemích EU předpokládá, že takový seminář je naprosto nezbytný. Nepostradatelně patří kfunkčnímu systému Compliance a společně sanalýzou rizik se chápe jako podklad pro takový systém.

Naše zkušenosti stímto seminářem a ohlasy pracovníků jsou stoprocentně pozitivní. Kladně byla oceňována objasnění a výklady často obtížně srozumitelných pravidel a zásad platných vkaždodenní praxi.