Rakousko

Compliance: Ve Vídni bylo rozhodnuto o mezinárodním standardu

ISO 19600 přináší celosvětově platnou směrnici pro Compliance Management System (CMI)

Vídeň (pts013/11.07.2014/11:55) – Vídeň je ve světě compliance pojem. Od 7. do 11. července 2014 zde příslušný projektový výbor ISO 271 projednával mezinárodní standard pro systém Compliance Management. Poslední den, pátek 11. července 2014, pak schválil konečný návrh normy ISO 19600 "Compliance management systems - Guidelines".

Vyrobeno v Rakousku – uplatněno ve světě

Proces vytvoření normy zahájený v roce 2012, tedy před necelými dvěma lety, byl pozoruhodně krátký, vysvětluje hrdě Martin Tolar. Australan předsedající příslušnému výrobu Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) připomíná plnou shodu, ke které expertky a experti výboru rychle dospěli během mimořádně efektivního procesu.

Nová norma ISO 19600, která se objeví pravděpodobně koncem roku 2014 nebo začátkem roku 2015, nabízí organizacím spolehlivé pokyny pro zavádění a používání systému Compliance Management. Směrnice jsou mezinárodně konzistentní a Martin Tolar je přesvědčen o tom, že poskytnou organizacím a firmám i se zahraniční působností promyšlená a realizovatelná pravidla.

Na vzniku normy se podíleli specialisté na oblast compliance z Austrálie, Číny, Německa, Francie, Holandska, Kanady, Malajsie, Rakouska, Singapuru, Španělska a Švýcarska. Tyto země reprezentují téměř jednu čtvrtinu (23 %) světového obyvatelstva. Dalších 20 zemí, mezi nimi Spojené království, Japonsko a USA, mělo statut pozorovatele a představovaly by dalších 11 % všeho lidstva.

Průkopníci Austrálie a Rakousko

Projektový výbor ISO měl možnost vycházet ze dvou předchozích dokumentů na téma compliance: australské směrnice a materiálu ONR 192050 „Compliance Management Systeme“, kterou společnost Austrian Standards vydala v roce 2012. „Rakousko bylo průkopníkem při vývoji mezinárodně využitelného standardu compliance spočívajícího na širokém hospodářském konsensu“, říká Dr. Barbara Neiger, která jako zástupce Rakouska na mezinárodní normě spolupracovala. „Nyní už záleží na domácích firmách, aby při používání nové normy ISO vykročily správným směrem“, říká expertka, spoluvydavatelka a autorka komentáře k ONR 192050 určeného pro praxi.

Nezávislá certifikace potvrzuje shodu pravidel

"Doklad o shodě normy je právě v citlivé oblasti compliance velmi důležitý“, vysvětluje Dr. Peter Jonas, Director Certification u společnosti Austrian Standards. Austrian Standard nabízí již nyní možnost certifikace systému Compliance Management a pracovníků, který jsou pověřeni jeho výkonem („Compliance-Officer“). „S účinností nové ISO 19600 samozřejmě proces certifikace upravíme a u již vydaných certifikátů nabídneme příslušnou aktualizaci“, slibuje Dr. Jonas.

Austrian Standards přebírá pro HUMAN POWER certifikaci dle ISO 19600.

Zdroj: Austrian Standards