Proč externí Compliance Officer?

Jak již bylo na začátku řečeno, je CCO vystaven konfrontaci s kolegy a nadřízenými. Tato situace je samozřejmě tím obtížnější, jestliže má z minulosti pozitivní i negativní zkušenosti s osobami ve firmě. U externího CO tato překážka nehrozí, přichází do firmy s objektivním nadhledem a nezaujatý. Rozhodnutí, která mohou být v některých případech nepopulární, jsou pro něj podstatně snazší, zejména pokud se jedná o přestupky týkající se členů vedení firmy.

Pokud by došlo na občanské či trestní soudní řízení, bude jeho argumentaci jakožto externí osoby věnována vždy větší pozornost, než by tomu bylo v případě zaměstnance, kterému je možné podsouvat úmysl, že si chce zachovat své pracovní místo.

Při úvaze, že náklady na funkci CCO jsou stejné v případě vlastního zaměstnance i externisty, se často zapomíná na to, že se nejedná pouze o jednu osobu, ale že je třeba zřídit celé oddělení, které s CCO spolupracuje. U středně velkých podniků hovoříme o cca 11 000 pravidlech. Související náklady v případě externího CO odpadají.

Externí CO by měl pro zajištění své pozice a zachování své nezávislosti být angažován na určité období, pokud nedojde k právně relevantním námitkám. Prodloužení jeho smlouvy by mělo být projednáno přiměřeně před jejím ukončením.