Ochrana údajů

Ochrana soukromí a osobních, provozních a lokalizačních údajů je pro společnost HUMAN POWER s.r.o. velmi důležitá. Naše společnost nejenže aktivně sleduje vývoj české legislativy a legislativy EU, aby implementovala veškeré požadavky uložené zákonem, ale i se aktivně věnuje oblasti ochrany dat a bezpečnosti – například tím, že má definovanou a funkční roli “Privacy officera” (manažera pro ochranu osobních údajů) – tj. zaměstnance vybaveného dostačujícími kompetencemi k tomu, aby byla zajištěna maximální možná míra ochrany soukromí našich klientů.

Společnost HUMAN POWER s.r.o. se zavázala chránit vaše osobní údaje a postupuje v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých zákonů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, občanským zákoníkem a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Společnost HUMAN POWER s.r.o., IČO: 27623092, se sídlem Pařížská 67/11, Josefov, 110 00 Praha 1 bude vpřípadě vzájemné spolupráce zpracovávat Vaše osobní údaje jako jejich správce a to toliko vrozsahu nezbytném pro poskytování našich služeb a výhradně za tímto účelem. Vpřípadě využití kontaktního formuláře souhlasíte stím, aby společnost HUMAN POWER s.r.o. zpracovávala Vaše jméno, resp. firmu, email a telefonní číslo za účelem vytvoření klientské databáze. Podrobné náležitosti zpracování osobních údajů jsou součástí souhlasu sjejich zpracováním, jež pro klienty připravujeme vždy na základě jejich individuálních potřeb a požadavků.

Vsouladu sustanovením § 11 a § 12 zákona č. 101/2000 Sb. o ochranu osobních údajů, mají subjekty zpracování osobních údajů nárok na přístup ke svým osobním údajům a informacím, tedy:

  • právo s účinky do budoucna kdykoliv odvolat svůj již udělený souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů;
  • právo požadovat informace o údajích uložených ksubjektu údajů;
  • právo na vysvětlení, pokud se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Subjekt údajů má dále právo požadovat, aby byly uložené osobní údaje vymazány, zablokovány nebo opraveny, pokud jsou zpracovávány v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života. Pokud by podle zákonných předpisů nebylo vymazání přípustné, budou tyto údaje zablokovány tak, aby byly přístupné jen z důvodů stanovených kogentními zákonnými předpisy. Vpřípadě domněnky porušování svých práv je subjekt údajů oprávněn obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů uoou.cz.

K uplatňování svých výše uvedených práv na odvolání souhlasu, na informace, na vymazání, zablokování a opravu Vašich údajů se, prosím, obraťte poštou na adresu sídla správce.

Mimosoudní řešení spotřebitelských soudních sporů (ADR)

Zákazník, který je spotřebitelem, má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu ze smlouvy uzavřenou se společností HUMAN POWER s.r.o., který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou. Takový návrh se podává k České obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.coi.cz/, která je subjektem mimosoudního řešení takového sporu. Jedná-li se o spor ze smlouvy uzavřené on-line, může spotřebitel k vyřešení takového sporu využít rovněž platformu pro řešení sporů online zřízenou Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.