O nás

Náš management je již více než 20 let odpovědný za rozvoj, aplikaci interních provozních pravidel a implementaci procesů u mezinárodních koncernů a středně velkých firem. Naše činnost je zaměřena zejména na oblast bezpečnosti, ochrany bezpečnosti práce, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí, tedy na to, kde může být ohroženo zdraví a život člověka. Jako součást nejrůznějších týmů pro krizový management jsme získali rovněž zkušenosti z mnoha jiných důležitých oblastí. Systém compliance jsme zaváděli daleko dříve, než se toto téma stalo v mezinárodním měřítku tak důležitým.

Již několik let provádíme audity compliance a vzhledem k našim mimořádně přesným analýzám jsme byli jako externisté často pověřováni funkcí Chief Compliance Officer. Naše zápisy se staly pevnou součástí systémů compliance a slouží jako předloha dceřiným firmám.

Náš tým tvoří soudní znalci, forenzní specialisté na průzkum veřejného mínění a odborníci z oblasti IT, kteří prověřují ochranu dat a informací. Právníci pro oblast compliance a forenzní auditoři jsou odpovědní za právní účinnost našich dokumentů a jsou nepostradatelnou součástí našeho týmu. Tvoří základ, na kterém stavíme naši činnost.

Vzhledem k existenci 60 možných oblastí a asi 11 000 pravidel* není žádný interní CCO středně velké firmy schopen kontrolovat celý systém a uvádět do praxe nejnovější texty zákonů. Je proto zřejmé, proč právě systém compliance by měl získat zvláštní postavení.

Jako jedni z prvních pracujeme s normou ISO 19600 a implementujeme pro ni zkušební standardy.

Sjednejte si osobní schůzku. Jsme Vám k dispozici.


* Stefan Behringer (Hrsg.) – Compliance für KMU